Skogeierne bryter med Verdens Naturfond.

Norges Skogeierforbund trekker seg fra representantskapet i VerdensNaturfond (WWF). Dette kommer helt overraskende påmiljøorganisasjonen.