Optimistisk helseminister vil ta sykehusansvar

Helseminister Tore Tønne ser fram til å overta ansvaret for sykehusdriften, men han vil ikke si noe om når han tror pasientene kan merke at staten har overtatt ansvaret for sykehusene.