Mer kritiske til innvandrere

Ledende politikere har vanligvis vært mer positivt innstilt tilinnvandrere og innvandring enn befolkningen for øvrig.