60 gravstøtter veltet i Oslo

Rundt 60 gravstøtter er veltet på Vestre Gravlund i Oslo. Politiet tror det dreier seg om skadeverk.