Boplikten kan bli skjerpet

Landbruksminister Lars Sponheim lufter flere kontroversielle tiltak for å skjerpe boplikten i et forslag som nylig er sendt ut på høring.