Kvisler og Jahr anket dommen på stedet

Joe Erling Jahr og Ole Nicolai Kvisler anket dommen fra Borgarting lagmannsrett i Holmlia-saken på lovanvendelse, straffeutmåling og saksbehandling til Høyesterett.