Barna får internasjonale navn

Nordiske navn taper terreng. Foreldre tenker internasjonalt, ogvelger stadig sjeldnere navn med æ, ø og å til barna.