Politiet kan ikke vente flere ansatte

Politiet kan vente seg magrere tider i årene fremover. Justis— politikerne i Stortinget ivrer ikke lenger for kraftige bemanningsøkninger i politietaten.