Jokere i Jåttå-kamp

Jan Simonsen tapte slaget om Forsvarets nye hovedkvarter i egetparti, men kan ha større hell hos Frp-utbryterne. Mye tyder på atde vil gå for Jåttå.