Utdanningsgruppene krever mest

Lærere, politi og sykepleiere krever å få 1-2 prosent mer enn andre grupper i årets tariffoppgjør. På lang sikt krever de et løft på 100.000 kroner for å tette gapet til privat sektor.