Beste legedekning noen gang

Antall primærleger i Norge er høyere enn noen gang, og stadig færre legestillinger står ledige.