Kommunen får støtteordning for innvandrere

Et regjeringsoppnevnt utvalg foreslår at kommunene skal få en støtteordning for nyankomne innvandrere.