Vil straffe asylsøkere som oppgir gal alder

Politimesteren i Rogaland mener at asylsøkere som blir tatt i løgnnår de hevder å være mindreårige, bør dømmes. Dommen bør brukes somgrunnlag for utvisning.