Motortrøbbel på vannscootertur i Nordsjøen

De to eventyrernes ferd på vannscooter fra Færøyene til Stavanger fikk et ekstra stopp da den ene scooteren fikk motortrøbbel.