Samarbeid til sjøs

Ledende industribedrifter på Vestlandet har tatt initiativ til et nytt transportsystem til sjøs. Målet er flere ukentlige avganger fra vestkysten av Norge til kontinentet og Storbritannia. Hydro Aluminium, Hydro Produksjon, Elkem og Statoil deltar i samarbeidet. Kåre Kalstrand i Norsk Hydro opplyser at dette vil føre til økt transport fra Rogaland.