Skal granske pionerdykkingen

Lagdommer Petter A. Lossius fra Borgarting lagmannsrett skal lede granskingskommisjonen for dykkervirksomheten i Nordsjøen i pionertiden.