Høyesterett avviser anke i Bandidos-saken

Høyesterett opprettholder dommen mot de fem Hells Angels-medlemmene som i Borgarting lagmannsrett ble dømt for bomben i Drammen i 1997.