Ønsker fortsatt ikke forbud mot kjøttimport

Det er ikke nødvendig å innføre forbud mot import av levende storfe fra EU til Norge, fastholder landbruksminister Bjarne Håkon Hanssen.