Utkantkommuner frykter fastlegeordningen

Flere såkalte utkantkommuner frykter dårligere økonomi etter innføringen av fastlegeordningen fra 1. juni. Årsaken er at innføringen koster kommunene dyrt.