Brøt taushetsløftet overfor slektning

Per Orderud holdt sitt løfte overfor Veronica om ikke å si noe om skuddet lille julaften til politiet, men snakket om det til medlemmer i den nære familie.