Konkurranse om estetisk kildesortering

Statens forurensningstilsyn (SFT) lanserer tirsdag en konkurranse om mer estetiske beholdere for glass, batterier og annet spesialavfall.