2002 ligger an til å bli et kriminelt år

2002 ligger an til å bli et kriminelt år. Særlig bileierne rammes hardt.