Mot rekordtall for Hovedredningssentralen

Ola nordmann har mer penger, flere båter og mindre kunnskaper om sjøen. Dermed går det mot rekordår for Hovedredningssentralen Sør-Norge.