NHO håper fortsatt på lettelser i formuesskatten

NHO har ikke gitt opp håpet om å få gjort noe med formuesskatten for bedrifter. Organisasjonen har kommet med innspill foran regjeringsforhandlingene.