Oslo skjenker lengst

Over halvparten av alle utesteder i Oslo skjenker til makstiden. Det er flere enn i både Helsingfors og Stockholm.