Høyesterett forkastet anken til Danielsen

Høyesterett har forkastet anken til advokat Per Danielsen og Danielsens advokatfirma som nå må betale motpartens sakskostnader.