Milliardgevinst på børs for småsparere

Verdien av aksjene som norske småsparere eier på Oslo Børs, har steget med 10 milliarder kroner siden årsskiftet.