Hamre-saken ikke til Høyesterett

Høyesteretts ankeutvalg har avvist anken fra den tidligere travkusken Atle Hamre.