Hevder Nav ydmyker brukere

Nav skulle lytte til og kartlegge hver enkelt brukers behov, men endte opp med å ydmyke dem i stedet. Det hevder professor Rolf Rønning.