• Turister må betale dyrt for å få lov til å gå ut på Nordkapplatået. FOTO: Scanpix

Rica mangler avgiftstillatelse på Nordkapp

Rica Hotels innrømmer at de mangler løyve til å kreve turistavgift på Nordkapp, men mener sedvaneretten gjelder.