Færre protester mot norsk hvalfangst

De internasjonale protestene mot norsk hvalfangst er stilnet. Nå tar Utenriksdepartementet sjansen på å overføre ansvaret for det betente saksområdet til Fiskeridepartementet.