Geir Helljesen utnevnt til ridder

Kong Harald utnevnte onsdag journalist Geir Helljesen (70) til Ridder 1. klasse av St. Olavs Orden.