Bedre togtilbud i østlandsområdet

Et gradvis forbedret togtilbud i østlandsområdet er blant regjeringens satsingsområder. Det er foreslått at 848 millioner kroner settes av til infrastruktur på det meste trafikkerte jernbanenettet.