Glassmaneter kveler oppdrettsfisk i Troms

Store mengder glassmaneter truer med å ødelegge et oppdrettsanlegg i Troms. Fisken i anlegget dør som følge av oksygenmangel når manetene tetter til gjellene på fisken.