Arbeidsgiverne vil ha normert sykmelding

Alle de store arbeidsgiverorganisasjonene går inn for normert sykmelding.