Konkurransetilsynet gransker fastlegeordningen

Konkurransetilsynet skal granske fastlegeordningen og ordningen for privatpraktiserende legespesialister med offentlig støtte for å finne ut om svak konkurranse går ut over kvalitet og effektivitet.