Opphever frifinnelse for bruk av rødt kors

Tøyen Tannlegevakt er i to rettsinstanser frifunnet for bruk av en logo som ligner Røde Kors-emblemet. Nå har Høyesterett opphevet dommen, og lagmannsretten må behandle saken på ny.