Gelius tema på Kirkemøtet

Avtroppende kirkerådsleder Nils-Tore Andersen åpnet onsdagens kirkemøte med å henvende seg til delegatene om Gelius-saken.