• Dyrebeskyttelsen Norge / Nettverk for dyrs frihet

- Nulltoleranse for oppdrettere

Etter avsløringene den siste tiden har pelsdyrnæringen vedtatt nye og strengere retningslinjer for å bedre dyrevelferden.