• - De store skattekuttene er ikke mulig uten store kutt i velferdsordningene. Skattekuttene innbyr til en ideologisk debatt om fordeling av samfunnets ressurser, sa Torgeir Micaelsen. Scanpix

La opp til et oppgjør med høyresiden

Finanskomiteens leder Torgeir Micaelsen (Ap) la opp til et ideologisk oppgjør med høyresiden da han innledet finansdebatten i Stortinget torsdag.