Flere søker hjelp mot tvangsekteskap

IMDi fikk 252 henvendelser om tvangsekteskap i første halvår 2009. Det er en økning fra 170 i andre halvår i fjor.