Frp: Pappaperm er sosialistisk tvangsideologi

Fremskrittspartiet er ikke det minste fornøyd med at regjeringen øker fars andel av foreldrepermisjonen til tolv uker fra neste sommer.