Grønt lys for barnesykehus i Bergen

Det planlagte barnesykehuset ved Haukeland universitetssjukehus får et lån på 700 millioner kroner. Pengene kommer over statsbudsjettet, bekrefter statsminister Jens Stoltenberg.