- Overgrepsdømte kan få barnehagejobb

Personer som er dømt for seksuelle overgrep i utlandet, kan snike seg unna systemet og få jobb i norske barnehager, frykter Private Barnehagers Landsforbund (PBL).