Oslo-studenter utrygge etter 22. juli

Én av seks studenter i Oslo har følt seg utrygge ved sitt lærested etter 22. juli.