• Stein Bjørge

Barnevernet får ikke de lovede stillingene

Nye midler skulle gi barnevernet 400 nye stillinger i år. Så langt er bare 30 prosent på plass. I Eidsberg kommune er sakene til 40 barn lagt på vent.