Mindre lønnsforskjeller mellom kvinner og menn

Ferske tall viser at forskjellene mellom kvinners og menns lønn ble mindre fra 2008 til 2009. I 2008 tjente kvinner i gjennomsnitt 83,9 prosent av det menn tjente. I 2009 var prosentandelen økt til 84,7.