Få sporprøver sendes til analyse i voldtektssaker

Under en tredel av sporprøvene i voldtektssaker blir sendt til rettsmedisinsk analyse, viser en undersøkelse.