- For tidlig med biodiesel til biler

En av Norges fremste forskere innen miljøvennlig energi og transport mener biomasse er bedre egnet til oppvarming enn til drivstoff for biler.