Obama til Oslo først torsdag

Årets fredsprisvinner, president Barack Obama, kommer ikke til Oslo før torsdag, etter at han fredag besluttet å utsette sitt nærvær ved klimakonferansen i København.